Ves al contingut.Salta a la navegació

Navigation

Resum del projecte

Els purins s’han utilitzat tradicionalment com a fertilitzant en camps de la pròpia explotació o en camps propers a aquesta. No obstant, amb l’augment del nombre de porcs en certes regions ha sorgit la necessitat d'innnovar amb sistemes de gestió de purí per tal d’evitar possibles problemes derivats de la sobrefertilització dels camps.
En aquest sentit, a nivell europeu s’han publicat recentment les conclusions sobre millors tècniques disponibles (MTD) sobre la cria intensiva de porcs per part de la Comissió Europea (Decisió 2017/302). En aquest document es detallen les MTD per a diferents aspectes de la gestió de les explotacions ramaderes, incloent la gestió dels purins, per tal de minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient.
En línia amb aquest document, el I Simposi Internacional Reptes i Oportunitats en Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes que es va celebrar a Vic el Desembre de 2014, una de les conclusions van ser que la solució als problemes del purins passa per la gestió i l’ús de les tecnologies millor adaptades a cada realitat, en funció del balanç de nutrients, del problema de transport que s’hagi de resoldre i d’altres requeriments que s’hagin de complir, especialment, els preus dels tractaments i energies necessàries per als processos aplicats.
Tenint en compte que el problema dels purins ve donat, doncs, per la falta de terreny per aplicar tot el purí generat en una zona determinada, es poden contemplar dues alternatives principals: el seu tractament per disminuir la càrrega de nutrients o el transport a altres zones.
La solució que es planteja en el projecte Solarpur permetrà la reducció del volum o l’assecatge total mitjançant l’evaporació solar del purí prèviament tractat (amb separació sòlid/líquid) en granges porcines on no és possible l’abocament de tota la producció de purins (límit d’abocament de nitrogen) en camps propers, amb el conseqüent abaratiment del cost de transport cap a plantes de processat de purí o camps de conreu allunyats deficitaris en nutrients. Aquesta solució permetrà reduir el preu del tractament del purí a transportar a menys de 6 €/m3 produït, amb un retorn de la inversió de menys de 10 anys.
En resum, la finalitat del present projecte Solarpur és investigar el rendiment d’evaporació i el sistema de control de les basses d’evaporació de purins per aportació solar fotovoltaica, amb l’objectiu principal de reduir el volum dels purins, controlant-ne en tot moment les emissions, juntament amb l’estalvi econòmic i energètic que comporta l’aprofitament de l’excedent de la producció fotovoltaica per autoconsum de la planta de tractament.
Els resultats esperats són:
• Bassa d’evaporació controlada de purins porcins tractats prèviament (separació sòlid/líquid i tractament biològic), amb reducció del volum d’aigua del 50% respecte el purí original i control de les emissions de COVs i NH3.
• Sistema fotovoltaic per l’autoconsum de la granja porcina i aportació dels excedents a la bassa d’evaporació, que permetrà uns costos d’operació estimats de la bassa molt inferiors a 5€/m3.
• Sistema de gestió energètica intel·ligent per atendre les necessitats de la granja i de l’evaporador en funció de la producció de purins i la disponibilitat de recurs solar, amb operació automàtica i gestió òptima de l’energia solar disponible.

 

« Desembre 2019 »
month-12
Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projecte SOLARPUR